Priser og betaling

Betalingsbetingelser: 30 dager netto dersom ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling beregnes renter og gebyrer etter gjeldende regler. Rosenvinge har rett til å tilbakeholde varer inntil forfalt varegjeld har blitt betalt.

Priser: bka bla